Informacje o złożonych wnioskach - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Wyniki naboru wniosków o dotację składanych w okresie 8 - 12 marca 2021 r. - projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (IV)"

Informacja dotycząca protokołu z naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wyniki naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 01.12.2020 r.

Wyniki naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wyniki naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o złożonych wnioskach

Wyniki naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę