Osoby z niepełnosprawnością - nabory wniosków - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Nabór wniosków dotycząch instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych - do pobrania

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Osoby z niepełnosprawnością - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę