Osoby z niepełnosprawnością - nabory wniosków - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Staż dla osób z niepełnosprawnością - do pobrania

Nabór wniosków na przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - nabór wniosków

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę