Osoby z niepełnosprawnością - nabory wniosków - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Nabór wniosków o sfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - instrumentów rynku pracy

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - PFRON

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych - do pobrania

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę