Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy

EURES - Życie i praca w Polsce

EURES - Życie i praca w Polsce  

Eures - materiały do pobrania

Sieć europejskich ofert pracy online Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą Your new job is waiting for you in Poland Praca sezonowa w UE z Eures Znajdź bezpieczną pracę w Europie

Projekt „Wybierz akTYwność!”

Projekt „Wybierz akTYwność!”

Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza" nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę