Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pt. Obierz kierunek na zatrudnienie

Projekt pt. Obierz kierunek na zatrudnienie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę