Strona główna - Urząd Pracy m.st. Warszawy


 • Pracodawco. Dobry pracownik nie ma wieku - zyskaj dofinansowanie!

  Czy są gdzieś pracownicy doświadczeni, zaangażowani, odpowiedzialni i mimo tych zalet wciąż szukający pracy? Oczywiście – w samej Warszawie jest ich kilkaset tysięcy, a Urząd...

 • Żłobek szansą na równy start

  Projekt  „Żłobek szansą na równy start”, współfinansowany z EFS w ramach RPOWM 2014-2020  ma na celu ułatwienie rodzicom dzieci w wieku do lat 3 powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z...

 • Staże

  Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie). Od dnia 1 grudnia...

 • Informacje dot. Tarczy Antykryzysowej

  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę z Urzędu Pracy m. st. Warszawy na podstawie art. 15 zzd nie są zobowiązani do złożenia...

 • Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

  Uwaga: W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, informujemy, że Urząd Pracy m. st. Warszawy, wstrzymuje do odwołania osobistą obsługę pracodawców w placówkach Urzędu....

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2021r.
Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę