Strona główna - Urząd Pracy m.st. Warszawy


 Ważny komunikat - Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że od 25 maja 2020 r. uruchomiona będzie możliwość osobistego kontaktu z Urzędem z zachowaniem reżimu sanitarnego. ...


Wszystkie wnioski przedsiębiorców dotyczące wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej należy składać:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
  • lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa (Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze)
  • Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można złożyć osobiście w kancelariach Urzędu przy ul. Ciołka 10A oraz Grochowskiej 171B w godzinach pracy Urzędu.

statystyki Urzędu
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie na dzień 30.04.2020 r. - 19 041
stopa bezrobocia - 1,3% na dzień 29.02.2020 r.

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę