FAQ - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Nagłówek

FAQ

W jaki sposób można ubiegać się o refundację kosztów składek ZUS?

Pracodawca chcąc otrzymać refundację, składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wniosek o refundację kosztów składek na ubezpieczenia społeczne należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę