FAQ - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Nagłówek

FAQ

Czy oferty pracy PUP są dostępne także dla bezrobotnych niezarejestrowanych?

Z usług pośrednictwa pracy oraz ofert pracy będących w dyspozycji PUP mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane znalezieniem pracy.
Należy zaznaczyć jednak, że pracodawca zgłaszając ofertę pracy do PUP może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację (tj. nazwy firmy, adresu, numeru kontaktowego) przez osoby niezarejestrowane w PUP.

Grupowe poradnictwo zawodowe

Grupowe poradnictwo zawodowe to forma pracy doradczej, w ramach której uczestnicy pracują nad rozwiązaniem swojego problemu zawodowego bądź rozwojem swoich  zasobów wraz z innymi uczestnikami, a także nabywają umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Doradca zawodowy pełni rolę "przewodnika" inspirującego i stymulującego grupę do wypracowania rozwiązań. Proces doradczy przebiega poprzez rozwiązywanie zadań i wykonywanie ćwiczeń, indywidualnych i grupowych. Przebieg  ćwiczeń oraz jego efekty omawiane są na forum grupy. Uczestnicy dzielą się swoimi przemyśleniami wskazując sobie wzajemnie drogi do rozwiązania swoich problemów.

Porada grupowa jest prowadzona w formie zajęć warsztatowych dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.

Jak stworzyć bezbłędne CV?

Jest kilka wersji życiorysu, z których należy wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie, m.in..:
 • Chronologiczny - podaje informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w odwrotnym porządku chronologicznym zaczynając od ostatnio ukończonej szkoły/ostatniego miejsca zatrudnienia. Istotnymi informacjami są miejsca zatrudnienia oraz opisy obowiązków. Wersja życiorysu odpowiednia, kiedy stanowisko, o które się ubiegamy, jest podobne do zajmowanych wcześniej.
 • Funkcjonalny - kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie na tempo ich zdobywania. Zatem należy skoncentrować się na najważniejszych umiejętnościach i osiągnięciach. Polecany jest osobom, które przez długi okres pozostawały bez pracy bądź często zmieniały miejsce zatrudnienia.
 • Niekonwencjonalny (twórczy) - zalecany jest osobom ubiegającym się o stanowiska, na których kreatywność jest jednym z najważniejszych wymogów. Jedyną regułą przy tworzeniu takiego życiorysu jest jego oryginalność. Taką  innowacyjną formą autoprezentacji jest VideoCV, czyli krótki dwuminutowy film ukazujący Ciebie, Twoje doświadczenie oraz pasje.
 • Europejski - proponowany jako obowiązujący w krajach UE. Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej: europass.cedefop.europa.eu.
Co powinno zawierać CV?
 • Imię i Nazwisko   
 • Adres, telefon, e-mail
 • Cel zawodowy
 • Określ swoje dążenia zawodowe.
 • Wykształcenie - daty (od roku - do roku). Podaj najważniejsze szczeble edukacji w odwróconym porządku chronologicznym. Podaj nazwę szkoły, uczelni, wydział, specjalizację, uzyskany tytuł zawodowy.
 • Dodatkowe kursy i szkolenia - daty (od roku -  do roku). Uwzględnij przebyte kursy, szkolenia – są one dowodem Twojej aktywnej postawy, tym bardziej, jeżeli dotyczą stanowiska, o które się ubiegasz.
 • Doświadczenia zawodowe - daty (od roku - do roku).  Wymień wykonywane prace w odwróconym porządku chronologicznym. Wpisz nazwę firmy, zajmowane stanowisko, zakres obowiązków, podaj przykłady największych osiągnięć, projekty, nad którymi pracowałeś itp. Umieść również informacje o pracach niepełnoetatowych. Jeżeli starasz się o pierwszą  pracę, uwzględnij także praktyki i staże zawodowe, prace dorywcze, wakacyjne i za granicą.     
 • Języki obce - wymień języki obce oraz określ stopień ich znajomości. Zawsze zaczynaj od języka, którym posługujesz się najlepiej. Uwzględnij kursy językowe, naukę języka za granicą oraz posiadane certyfikaty.
 • Dodatkowe umiejętności
 • Komputer  – wylicz obsługiwane programy oraz języki programowania. Uwzględnij specjalistyczne kursy komputerowe.
 • Prawo jazdy – wypisz odpowiednie kategorie, rok uzyskania, posiadanie samochodu.
 • Inne – zaznacz umiejętność obsługi urządzeń biurowych, specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej itp.
 • Zainteresowania - wymień zainteresowania zawodowe i pozazawodowe, tym bardziej jeżeli są one oryginalne. Staraj się je sprecyzować, nie używaj ogólników.
 • Referencje - nie dołączaj referencji, lecz zadeklaruj chęć ich okazania (referencje dostępne na życzenie). Zastanów się, kto Ci może udzielić referencji.
 • Klauzula o ochronie danych osobowych - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę