Przepis wykonawczy - Urząd Pracy m.st. Warszawy


W sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę