Strona główna - Urząd Pracy m.st. Warszawy


 Ważny Komunikat: Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że od 25 maja 2020 r. uruchomiona jest możliwość osobistego kontaktu z Urzędem z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przywrócone zostały od 25 maja br. również obowiązkowe wizyty w Centrum Aktywizacji Zawodowej w wyznaczonych terminach, także z zachowaniem reżimu sanitarnego. ...


Wszystkie wnioski przedsiębiorców dotyczące wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej należy składać:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
  • lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa (Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze)
  • Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można złożyć osobiście w kancelariach Urzędu przy ul. Ciołka 10A oraz Grochowskiej 171B w godzinach pracy Urzędu.

statystyki Urzędu
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie na dzień 30.06.2020 r. - 22 642
stopa bezrobocia - 1,6% na dzień 31.05.2020 r.

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

partners

shortcut-links

 go-to-top