Osoby z niepełnosprawnością - nabory wniosków - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Nabór Wniosków PFRON

Przyznanie spółdzielni socjalnej środków z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Osoby z niepełnosprawnością - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Staż dla osób z niepełnosprawnością - do pobrania

partners

shortcut-links

 go-to-top