Informacje o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Informujemy, że obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywa się  w   placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37a

Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz refundację składek na ubezpieczenie społeczne (obsługą zajmuje się bezpośrednio Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
www.pfron.org.pl/portal/pl/

Broszura informacyjna dla pracodawców

partners

shortcut-links

 go-to-top