Informacje o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz refundację składek na ubezpieczenie społeczne (obsługą zajmuje się bezpośrednio Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
www.pfron.org.pl/portal/pl/

Broszura informacyjna dla pracodawców

partners

shortcut-links

 go-to-top