Strona główna - Urząd Pracy m.st. Warszawy


Drodzy Pracodawcy! Zapraszamy do udziału w Targach Pracy i Przedsiębiorczości!
To szansa pozyskania wartościowych kandydatów i prezentacji firmy.
Zgłoś swój udział w tegorocznych Targach pod hasłem "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"!

Targi Pracy i Przedsiębiorczości


Na zgłoszenia czekamy do 19 września 2019 r. do godziny 16.00.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III) - nabór wniosków o zorganizowanie stażu wstrzymany

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 18.09.2019 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających...

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - Aktywizacja osób młodych PO WER - nabór wniosków zakończony

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m....

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informujemy wszystkich zainteresowanych pracodawców, że trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych POWYŻEJ 30 roku życia w ramach RPO...

Wstrzymanie naboru wniosków: staż dla osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje o wstrzymaniu naboru wniosków na instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: staż dla osób...

Nabór wniosków osób z niepełnosprawością o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że trwa nabór wniosków osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności...

Rekrutacja Q-Samodzielnosci

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT? Do 60 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania/zameldowania jest Dzielnica Praga-Południe Zgłoszenia do udziału w rekrutacji prosimy o przesyłanie do...

Środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Zapraszamy na szkolenie "Środki na rozwój firmy i zatrudnienia" Myślisz o własnym biznesie? Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz rozwinąć firmę? Planujesz zatrudnienie pracowników? Weź udział w bezpłatnym...

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców (Dział Ofert...

statystyki Urzędu
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie na dzień 31.08.2019 r. - 18 555
stopa bezrobocia - 1,4% na dzień 30.06.2019 r.

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2019r.

Stopa bezrobocia lipiec 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę